12 02 2006

ATASÖZLERİ

Abanın kadri, yağmurda bilinir. Abdestsiz sofuya namaz dayanmaz. Acele ise, şeytan karışır. Acele yürüyen yolda kalır. Acemi katır kapı önünde yük indirir. Acı acıyı bastırır, su sancıyı. Açık yaraya kurt düşmez. Acıkan doymam, susayan kanmam sanır. Acındırırsan arsız, acıktırırsan hırsız olur. Baba koruk yer oğulun dişi kamaşır. Baba mirası ,yanan mum gibidir. Baban bana öğüt verirken, ben inek gözünde kırk sinek saydım. Babası ölen bey, anası ölen kadın olur. Bağ dua değil, çapa dua ister. Bağa bak üzüm olsun, yemeye yüzün olsun. Bağlı aslana tavsan bile hücum eder. Baht olmayınca basa, ne kuruda biter, nede yasta. Bakacağın yüze sıçma, sıçacağın yüze bakma. Cahille arkadaş olma küstürürsün, cam kırığıyla .... silme kestirirsin. Cami ne kadar büyük olursa, imam yine bildi ini okur. Can boğazdan gelir. Çağrılmadık yere, çörekçi ile börekçi gider. Çıkmadık candan, umut kesilmez. Çıngıraklı deve kaybolmaz. Çıngırdak bayramda satılır Dağ başına harman yı ına yel alır, odada savurma sel alır. Dağ diye dangırdama, dağın kulağı vardır. Dağda gezen kurdu görür. Dağdan yayılan gölden sulanır. Dağına göre kış olur. Damdan düsenin halinden damdan düsen bilir. Dan din desen oynar. Danışan dağı asmış, danışmayan düz yolda şaşmış. Davacısı kadı olanın, yardımcısı Allah olsun. Ecel geldi baş a rısı bahane. Eceli gelen it, cami duvarına işer. Eceli gelen köpek, cami duvarına siyer. Ekmeden biçmek Allaha mahsustur. Ekmeği ekmekçiye ver, bir ekmek de üste ver. El adama akıl verirde ekmek vermez. El adamı var sever, er adamı sa sever. El adamın düşünü azdırır ama çimecek su vermez. El adamın düşünü azdırırda suyunu ısıtmaz. Fakiri dövme, üstünü yırt. Fakirleri, hakir görme. Fare çıktı ı deli i bilir. Gailesiz baş yerin altında. Gardaş gardaşı atar, yar başında tutar. Garip hırsızlı a çıksa, ay ilk aksamdan doğar. Garip itin kuyruğu döşünde gerek. Garip kuşun yuvasını Allah yapar Hacı... Devamı